Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Nørre Nissum

Nørre Nissum

Musik- og kulturhus

Hvordan kan VIA University Colleges bevaringsværdige bygninger omdannes og aktiveres som musik- og kulturhus i Nørre Nissum?

Nørre Nissum har en unik historie som dannelses- og uddannelsesby og huser i dag en lang række uddannelsesinstitutioner og borgerrettede aktiviteter. Med over 3.400 studerende og et stærkt lokalt fællesskab med ildsjæle og borgerforeninger summer byen af liv.

Med udsigten til en nyindretning af VIA University Colleges bevaringsværdige sangsalsfløj og den tilstødende bygning, Akropolis, står Nørre Nissum over for en unik mulighed for at aktivere, samle og synliggøre lokalbefolkningens og uddannelsesinstitutioners energi og ressourcer i et musik- og kulturhus for studerende, borgere og besøgende.

BARK Rådgivning har udviklet et koncept for bygningerne og vurderet bæredygtigheden i funktionsomdannelsen i form af markedsgrundlag og efterspørgsel, målgrupper, indhold og aktiviteter i bygningerne samt drift, organisation og anlægsbudget. Projektudviklingen og forretningsanalysen har desuden fungeret som beslutningsgrundlag for projektets videre udvikling og som kvalificeret materiale til fundraising.


Sted

Nørre Nissum

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Bygningsarv og kulturarv skaber identitet og tilhørsforhold og repræsenterer en økonomisk værdi. Undersøgelser viser, at bevaringsværdige huse sælges 30 procent dyrere end andre huse, og at områder med meget bygningsarv genererer mere turisme, styrket lokaløkonomi og flere arbejdspladser.

Samtidig mister en række historiske bygninger også deres oprindelige funktion i takt med ændrede erhvervs-, bosætnings- og servicestrukturer. Her kan ny anvendelse af nogle bygninger og kulturmiljøer være med til at gøre bygningsarven til et aktiv som led i en fremtidig udvikling.

Skal det lykkes må bevaring og udvikling gå hånd i hånd og kobles tæt til udviklingen på det enkelte sted.

  • Kortlægning og prioritering
    Vi kortlægger, prioriterer og udvikler bygningsarven. Det kan være for kommunen, der mangler et aktuelt overblik over kulturmiljøerne; hvilke kulturmiljøer er der i kommunen, og hvilke kulturmiljøer rummer et særligt udviklingspoteniale? Eller det kan være i forbindelse med udvikling af købstadens bymidte, eller når det gamle industrianlæg skal omdannes til nye funktioner.
  • Ny anvendelse
    Vi udvikler og genanvender bygningsarv for ejerne fra idé til projekt ved at kortlægge værdier, genanvendelsespotentiale og udvikle forretningsmodeller, der fremtidssikrer historiske bygninger og miljøer gennem nye aktiviteter.

Ydelse

Udvikling af projekter

Sisimut

Udvikling af projekter

Udvikling

af projekter

Udvikling af projekter

Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter. Vi laver konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner for nye projekter. Vi vurderer eksisterende bygningers genanvendelsespotentiale, vi udvikler og kvalificerer den gode idé til koncept og fysisk program og tester ideens holdbarhed og levedygtighed i forhold til marked, organisation, anlæg, økonomi, og finansiering.

Kunde

VIA University College

Projektperiode

2017

Kontakt

Kirstine Cool, vicedirektør, kirstine@b-a-r-k.dk, (+45) 2534 2725

Kirstine Cool, vicedirektør

Kirstine

Cool

Vicedirektør, antropolog

Kirstine er antropolog med speciale i modernitet og steder. Hun har stor erfaring i at udvikle og lede strategiske, langvarige kampagner inden for det byggede miljø.

Hun har stået i spidsen for en lang række komplekse analyse- og udviklingsprojekter, hvor hendes antropologiske viden er omsat til klare strategiske anbefalinger.

Mail
Telefon
(+45) 2534 2725
LinkedIn