Tilbage til projektoversigt

Naturpark Amager

Naturparken på Amager Fælled og Kalvebod Fælled skal have nye hovedindgange og samlingssteder. Vi har samlet indsigter fra den lokale borger- og aktørinddragelse og kvalificeret de fortællinger, som nu skal formidles.

I fremtiden skal endnu flere finde frem til Naturpark Amager, som er et af de vigtigste naturområder i hovedstadsregionen og mere end tre gange så stort som Dyrehaven ved Jægersborg.

Nu skal nye faciliteter formidle stedets natur og inspirere til øget friluftsliv. Helt konkret skal tre nye hovedindgange og fire støttepunkter med bådebroer og overdækkede arealer fungere som samlingssteder for naturoplevelser og vandaktiviteter som bl.a. kajak, fiskeri og badning.

BARK Rådgivning var en del af vinderteamet, der skulle udvikle arkitektoniske nedslag på syv udvalgte støttepunkter i parken – sammen med Møller&Grønborg, ADEPT og SNC-Lavalin Atkins. Vi bidrog til og samlede den lokale borger- og aktørinddragelse, der har været med til at kvalificere funktioner og udformning af de fysiske projekter.

Vi har desuden været med til at udvikle de fortællinger, som skal formidles på de syv nedslagspunkter, og tilpasset dem til målgrupperne – dette som et oplæg til, at JAC Studios kunne designe og formgive de endelige formidlingsløsninger.

Foto: Møller&Grønborg

Fakta
Sted København

Ydelse Proces og involvering

Kunde Naturstyrelsen, Københavns Kommune og By & Havn på vegne af partnerskabet bag Naturpark Amager

Projektperiode 2019-2020

Læs mere om
Proces og involvering