Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Kulturarvskommune

Kommune med

kulturarv

Næstved kulturarvskommune

Næstved har 100 kulturmiljøer og vil som led i kulturarvskommune-projektet bruge kulturarven som katalysator for udvikling og identitetsskabelse.

Hvordan kan kulturarven gøres til løftestang for  udvikling og identitetsskabelse ved at indgå som en naturlig del i det fortløbende udviklingsarbejde i forhold til bosætnings-, erhvervs- og turismeudviklingstiltag?

BARK er rådgivere for Næstved Kommune i kulturarvskommuneprojektet, og laver en analyse af fysiske, historiske, sociale og økonomiske ressourcer i de 100 kulturmiljøer.

På baggrund af analysen prioriteres kulturmiljøerne i overordnede udviklingsspor. Og vi kommer med anbefalinger til udvikling af konkrete kulturmiljøer, der kan blive løftestang for kommunens overordnede udvikling.


Sted

Næstved

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Næstved Kommune

Projektperiode

2016-2018