Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Livsrum i Nuuk

Livsrum

i Nuuk

Den grønlandske landsforening for kræftramte, Neriuffik var interesseret i den danske model for kræftrådgivninger, Livsrum.

Inspireret af de danske erfaringer udarbejdede vi en foranalyse, som afdækkede de lokale behov og muligheder for etablering af en rådgivning for kræftramte ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og vi vurderede projektets økonomiske bæredygtighed. Formålet var at afdække målgrupper, forretningsplan og et overordnet program.

Projektet involverede lokale interessenter og parter i Grønland, så det også kan drives til gavn for grønlandske kræftramte og eventuelt andre, som er ramt af kritisk sygdom.

Projektet omfattede:


Sted

Nuuk, Grønland

Fokus

Civilsamfund

Civilsamfund

Fokus

Civilsamfund

Civilsamfund

Rollefordelingen og samarbejdet mellem civilsamfund, myndigheder og erhvervsliv er i opbrud og nye fællesskaber og alliancer opstår. Mange steder er det de lokale fællesskaber og de stærke ildsjæle, der skaber fundamentet for varig forandring.

Derfor er civilsamfundets engagement også afgørende, når steder udvikles. Det handler om at forme handlekraftige fællesskaber til at løse fælles udfordringer – og om at støtte op om de initiativer og idéer, der spirer nedefra.

Vi har fokus på, hvordan man sætter civilsamfundets ressourcer i spil lokalt og skaber nye samarbejdsformer gennem:

  • Analyser
    Vi gennemfører analyser og skaber ny viden om, hvordan nye samarbejder, civilsamfundet og ildsjæle spiller en rolle i udviklingen af bygninger, byer og landdistrikter. Ny viden som kan danne grundlag for, hvordan kommuner, fonde og organisationer kan samarbejde med civilsamfundet og understøtte ildsjælenes potentiale.
  • Facilitering af samarbejde
    Vi faciliterer samarbejder på tværs af aktører, så der skabes er fælles mål og så alle kan løfte i flok. Vi har erfaring med at facilitere samarbejder fra mindre grupper af strategiske samarbejdspartnere, til netværk af mange forskellige aktører og udvikle og drive større borgerinvolveringsprocesser.

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Neriuffik, Kræftens Bekæmpelse og Realdania

Projektperiode

2015