Tilbage til projektoversigt

Livsrum i Nuuk

Med en foranalyse har BARK afdækket lokale behov og muligheder for etablering af en rådgivning for kræftramte i Nuuk. Og vi har undersøgt projektets samlede bæredygtighed - inklusive marked, økonomi, rammebetingelser og organisation.

Den grønlandske landsforening for kræftramte, Neriuffik var interesseret i den danske model for kræftrådgivninger, Livsrum. Inspireret af de danske erfaringer lavede BARK en foranalyse, som afdækkede de lokale behov og muligheder for etablering af en rådgivning for kræftramte ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, og vi vurderede projektets økonomiske bæredygtighed. Formålet var at afdække målgrupper, forretningsplan og et overordnet program.

Projektet involverede lokale interessenter og parter i Grønland, så det også kan drives til gavn for grønlandske kræftramte og eventuelt andre, som er ramt af kritisk sygdom.

Projektet omfattede:

  • Research af sundhedsdata fra Grønland og interviews med kræftramte og andre kritisk syge patienter, sundhedspersonale og eksperter samt casestudier af eksisterende Livsrum i Danmark.
  • Analyse af anlægs- og driftsøkonomi – indblik i nøgletal og konkrete erfaringer med byggeri i Grønland.
  • Vurdering af projektets samlede bæredygtighed – vurdering af rammebetingelser, marked, driftsøkonomi, anlæg og anlægsøkonomi, og organisatorisk forankring.
Fakta
Sted Nuuk, Grønland

Ydelse Viden og analyser

Kunde Neriuffik, Kræftens Bekæmpelse og Realdania

Projektperiode 2015

Læs mere om
Viden og analyser