Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Evaluering af Højer Byfond

Evaluering af

Højer Byfond

Procesevaluering af Højer Byfond
Højer Byfond arbejder for at skabe samspil mellem bygningsbevaring og bymæssige forandringer og er dermed et interessant eksempel på, hvordan bygningskulturen og stedets potentialer kan udvikle et unikt område.

Som en af strengene i det samlede Tøndermarsk-initiativ har Højer Byfond gennem de seneste to år givet støtte til private boligejere i Højer, der kan søge støtte til restaurering og istandsættelse. Midtvejs i bevillingsperioden ønsker byfonden at undersøge, hvilke udfordringer der møder ansøgerne i ansøgningsprocessen, og om Højer Byfond når sine målgrupper.

BARK gennemfører en procesevaluering, der gennem dokumentgennemgang og kvalitative interview fokuserer på det oplevede samarbejde blandt aktørerne bag fonden, på de potentielle ansøgeres motivationer og udfordringer og på oplevelsen af og kendskabet til Højer Byfond i den brede befolkning i Højer By. Den færdige evaluering vil kunne inspirere byfonde andre steder i Danmark.


Sted

Højer

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Bygningsarv og kulturarv skaber identitet og tilhørsforhold og repræsenterer en økonomisk værdi. Undersøgelser viser, at bevaringsværdige huse sælges 30 procent dyrere end andre huse, og at områder med meget bygningsarv genererer mere turisme, styrket lokaløkonomi og flere arbejdspladser.

Samtidig mister en række historiske bygninger også deres oprindelige funktion i takt med ændrede erhvervs-, bosætnings- og servicestrukturer. Her kan ny anvendelse af nogle bygninger og kulturmiljøer være med til at gøre bygningsarven til et aktiv som led i en fremtidig udvikling.

Skal det lykkes må bevaring og udvikling gå hånd i hånd og kobles tæt til udviklingen på det enkelte sted.

  • Kortlægning og prioritering
    Vi kortlægger, prioriterer og udvikler bygningsarven. Det kan være for kommunen, der mangler et aktuelt overblik over kulturmiljøerne; hvilke kulturmiljøer er der i kommunen, og hvilke kulturmiljøer rummer et særligt udviklingspoteniale? Eller det kan være i forbindelse med udvikling af købstadens bymidte, eller når det gamle industrianlæg skal omdannes til nye funktioner.
  • Ny anvendelse
    Vi udvikler og genanvender bygningsarv for ejerne fra idé til projekt ved at kortlægge værdier, genanvendelsespotentiale og udvikle forretningsmodeller, der fremtidssikrer historiske bygninger og miljøer gennem nye aktiviteter.

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Højer Byfond

Projektperiode

2019-2020

Kontakt

Susanne Abildgaard Rud, rådgiver, susanne@b-a-r-k.dk, +45 20 91 71 12

Susanne Abildgaard Rud, rådgiver

Susanne

Abildgaard Rud

Susanne er antropolog og har stor erfaring med identitetsprocesser og med, hvad der driver fællesskaber og tilhørsforhold til steder. Hun skaber processer, der hjælper stedets aktører med at afdække lokale ressourcer og potentialer og har stor erfaring med at designe inddragende processer, der skaber engagement, forankring og nye samarbejder.

Susanne anvender metoder inden for etnografi, designtænkning og brugerinddragelse og har også stor viden om, hvad der driver og engagerer forskellige interessenter.

Hos  BARK arbejder Susanne med kvalitative analyser og metoder samt med kampagner og kommunikation. Som kampagneleder for Realdanias Underværker-kampagne har Susanne erfaring med at samarbejde med frivillige ildsjæle, med rådgivning om organiseringsformer og med rådgivning om realisering af projekter i det byggede miljø.

Mail
Telefon
+45 20 91 71 12
LinkedIn