Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Herning Højskole

Herning

Højskole

Herning Højskole er et unikt stykke bygningskultur, som med den tidligere elevfløj i et femten etagers højhus rager højt op over Herning og er et vartegn i området. Højskolen stod færdig i 1962 og er udformet af nogle af de fremmeste formgivere på den tid – tegnet af Thyge Arnfred og Viggo Møller Jensen, udsmykket af Poul Gadegaard og med haveanlæg af C.Th. Sørensen. Men hvordan kan der skabes nyt liv i de fredede arkitektoniske og landskabelige rammer?

I 2016 købte Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond højskolen i at sikre stedets bygningskultur-, kultur- og familiehistorie. Målet er at skabe et sted med funktioner, der kommer mange til gode og kan forenes med bygningernes ånd og værdier – fx inden for kunst, kultur, erhverv, iværksætteri og socialt arbejde.

BARK hjælper fonden med at udvikle og kvalificere den kommende funktion, før der kan tages beslutning om – og arbejdes i dybden med – konceptet.

Processen tager højde for, hvilke funktioner bygningerne kan rumme og omdannes til inden for rammerne af fredningen.

Vi undersøger, hvordan en ny funktion kan understøtte udviklingen af Birk-området i Herning. Og ikke mindst hjælper vi med at bringe nye perspektiver og inspiration i spil og udfordre vanetænkningen. Så der udvikles et ambitiøst og realistisk koncept, der matcher bygningernes helt særlige karakter.

Foto: Anna Mette Exner


Sted

Herning

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Bygningsarv og kulturarv skaber identitet og tilhørsforhold og repræsenterer en økonomisk værdi. Undersøgelser viser, at bevaringsværdige huse sælges 30 procent dyrere end andre huse, og at områder med meget bygningsarv genererer mere turisme, styrket lokaløkonomi og flere arbejdspladser.

Samtidig mister en række historiske bygninger også deres oprindelige funktion i takt med ændrede erhvervs-, bosætnings- og servicestrukturer. Her kan ny anvendelse af nogle bygninger og kulturmiljøer være med til at gøre bygningsarven til et aktiv som led i en fremtidig udvikling.

Skal det lykkes må bevaring og udvikling gå hånd i hånd og kobles tæt til udviklingen på det enkelte sted.

  • Kortlægning og prioritering
    Vi kortlægger, prioriterer og udvikler bygningsarven. Det kan være for kommunen, der mangler et aktuelt overblik over kulturmiljøerne; hvilke kulturmiljøer er der i kommunen, og hvilke kulturmiljøer rummer et særligt udviklingspoteniale? Eller det kan være i forbindelse med udvikling af købstadens bymidte, eller når det gamle industrianlæg skal omdannes til nye funktioner.
  • Ny anvendelse
    Vi udvikler og genanvender bygningsarv for ejerne fra idé til projekt ved at kortlægge værdier, genanvendelsespotentiale og udvikle forretningsmodeller, der fremtidssikrer historiske bygninger og miljøer gennem nye aktiviteter.

Ydelse

Udvikling af projekter

Sisimut

Udvikling af projekter

Udvikling

af projekter

Udvikling af projekter

Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter. Vi laver konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner for nye projekter. Vi vurderer eksisterende bygningers genanvendelsespotentiale, vi udvikler og kvalificerer den gode idé til koncept og fysisk program og tester ideens holdbarhed og levedygtighed i forhold til marked, organisation, anlæg, økonomi, og finansiering.

Kunde

Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond

Projektperiode

2018-2019

Kontakt

Kira Maria Svankjær, seniorrådgiver, kira@b-a-r-k.dk, (+45) 22 31 59 73

Kira Maria Svankjær, seniorrådgiver

Kira Maria

Svankjær

Seniorrådgiver, arkitekt

Kira er arkitekt og byplanlægger og har solid erfaring med strategisk byplanlægning fra en række sjællandske kommuner.

Særligt udviklingsplaner, bypolitik, bymidter, byomdannelsesprojekter, helhedsplaner og lokalplanlægning hører til Kiras kernekompetencer.

Mail
Telefon
(+45) 22 31 59 73
LinkedIn