Tilbage til projektoversigt

Hedeland Naturpark

En foranalyse for Hedeland Naturpark udpegede stedets styrker, udfordringer og potentialer og gav anbefalinger til den videre proces.

Hedeland Naturpark er et stort naturområde placeret i Greve, Roskilde og Høje Taastrup kommuner. Med sit kuperede, særprægede og dramatiske kulturlandskab udgør området en unik naturoplevelse og fortæller historien om mere end 100 års grusgravning. I dag danner det ramme om en lang række friluftsaktiviteter og naturoplevelser.

Greve, Roskilde og Høje Taastrup kommuner gik i 2015 sammen om at få udviklet en ny vision og strategi for Hedeland Naturpark.

Som et led i denne proces gennemførte BARK en foranalyse for projektet. Vi udpegede styrker, udfordringer og potentialer i Hedeland og gav anbefalinger til den videre visions- og strategiproces.

Fakta
Sted Høje Taastrup, Roskilde og Greve Kommune

Ydelse Foranalyser og projektudvikling

Kunde Høje Taastrup, Roskilde og Greve Kommune, samt Realdania

Projektperiode 2015-2016

Læs mere om
Foranalyser og projektudvikling