Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Fredensborg Bymidte

Fredensborg

bymidte

Fredensborg rummer unik kulturarv, landskabelige og oplevelsesmæssige kvaliteter, men kvaliteterne bliver ikke udnyttet til fulde. Så hvordan kan den historiske slotsbys fortælling skabe værdi og blive en dynamo for lokal udvikling?

BARK har undersøgt, hvordan fortællingen om Fredensborg kan omsættes til oplevelsesrige byrum, forretningsudvikling og øget byliv, og på det grundlag  har vi gennemført en dialogproces samt prækvalifikation og en to-faset bymidtekonkurrence.


Sted

Fredensborg

Ydelse

Udvikling af projekter

Sisimut

Udvikling af projekter

Udvikling

af projekter

Udvikling af projekter

Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter. Vi laver konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner for nye projekter. Vi vurderer eksisterende bygningers genanvendelsespotentiale, vi udvikler og kvalificerer den gode idé til koncept og fysisk program og tester ideens holdbarhed og levedygtighed i forhold til marked, organisation, anlæg, økonomi, og finansiering.

Kunde

Fredensborg Kommune og Realdania

Projektperiode

2013-2014