Search icon
Tilbage til projektoversigt

Foranalyse for Garderhøjfortet

I Gentofte Kommune ligger Garderhøjfortet som er et af de bedst bevarede forsvarsanlæg i Europa. Vi hjælper kommunen og Garderhøjfondens Nævn med en forundersøgelse af kulturinstitutionens udviklingspotentiale.

I Gentofte Kommune ligger Garderhøjfortet som er et af de bedst bevarede forsvarsanlæg i Europa. Det består af en lang række forter og forsvarsstillinger, et oversvømmelsesanlæg og den omkring 14 km lange Vestvold. Fortet åbnede op for publikum tilbage i september 2013 med udstillinger, rundvisninger og historie. I dag – 10 år senere – er der brug for en ny masterplan for fortets udvikling – det gælder både indholdsmæssigt og de fysiske rammer.

BARK Rådgivning hjælper derfor Gentofte Kommune og Garderhøjfondens Nævn med en forundersøgelse af stedets potentialer og muligheder.

Forundersøgelsen

Som del af forundersøgelsen, laver vi en markedsanalyse, der kortlægger marked og konkurrencesituationen omkring fortet som attraktion. Vi står også for en målgruppeanalyse, der kvalificerer fortets målgrupper og giver indblik i deres behov og efterspørgsel. Analyserne giver vigtig indsigt, der kan bruges til at kvalificerer visionen for stedet og konceptudviklingen.

Samlet set indeholder forundersøgelsen følgende:

  • markeds- og målgruppeanalyse
  • vision og koncept
  • rumprogram
  • funktionsbeskrivelse
  • driftsscenarie

En forundersøgelse som denne hjælper ikke blot med at teste og kvalificere en god idé, så den bliver levedygtig, men bidrager også til at etablere en god proces og en fælles retning for alle involverede parter.

Vi går tværfagligt til opgaven

I opgaven trækker vi på vores tværfaglighed og mange års erfaringer med at kvalificere og udvikle holdbare kulturbyggerier. Vi har både antropologer, historikere, dataeksperter og arkitekter med på holdet for at sikre en analyse, der bygger på vores kompetencer inden for inddragelses- og visionsprocesser, konceptudvikling, feasability studier og visuel formidling.

Hertil trækker vi på vores dybdegående forståelse af fonde, til videre fondssøgning for kunden, samt at skabe etaper i projektet, for den bedst mulige proces for kunden.

Fakta
Sted Gentofte

Ydelse Kulturbyggerier
Analyser og evalueringer

Kunde Gentofte Kommune
Garderhøjfondens Nævn

Projektperiode 2022-2023

Kontakt Ida Christoffersen
Historiker og projektchef
ida@b-a-r-k.dk
+45 2426 4271

Læs mere om
Kulturbyggerier
Læs mere om
Analyser og evalueringer