Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Firskovvej

Byudvikling

Firskovvej

Hvordan kan området omkring Firskovvej i Kgs. Lyngby udvikles  med en blanding  af boliger, virksomheder og større butikker? BARK bistår med rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet. Planen skal bl.a. fastlægge områdets fremtidige profil og styre den videre fysiske planlægning og prioriteringer i området.

Erhvervsområdet ved Firskovvej og Nørgårdsvej ligger tæt på stationen og den centrale del af Kgs. Lyngby og rummer et stort potentiale for udvikling, fornyelse og fortætning. Området har i en årrække fungeret som aflastning til den centrale del af byen for virksomheder, der ikke passede ind i udviklingen til handelsby. I dag huser det forskellige kontor- og servicevirksomheder, medieskolen, tømmerhandel, bilforhandlere og en kommunal driftsplads.

Intentionen er, at området skal genopstå med en blanding af funktioner, og at de nye bygninger og byrum skal være af  høj arkitektonisk kvalitet med stiforbindelser til det rekreative Ermelundskilen mod nord. Ønsket er også, at den nye profil får sin egen profil og tilbud, som supplerer den eksisterende by.

Udviklingen sker på baggrund af en helhedsplan, som er udarbejdet i dialog med grundejerne, naboer og interesseorganisationer m.fl.

 


Sted

Lyngby

Fokus

Bytransformation

Bytransformation

Fokus

Bytransformation

Bytransformation

Flere flytter til byerne. Det gælder ikke kun de største byer, men også de lokale bycentre. Samtidig oplever nogle provins- og lokalbyer tilbagegang. Ændringer i den måde vi bor, handler, arbejder og er sammen på, stiller nye krav til byernes fysiske miljø, og betyder at en stor del af byudviklingen sker i eksisterende byområder.

Vi har fokus på, hvordan man omstiller og udvikler byer og byområder til nye funktioner. Det kræver en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, der inddrager stedets samlede potentialer – både det fysiske miljø, de sociale og økonomiske ressourcer og de immaterielle egenskaber. Og det kræver planer og strategier, som ikke er en færdig opskrift med et bestemt endemål, men en strategisk og dynamisk rettesnor for et steds fremtidige udvikling. 

Vi arbejder fra visions- og strateginiveau til konkrete planer:

  • Udviklingsstrategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, skaber vi udviklingsstrategier som grundlag for fremtidige prioriteringer og som grundlag for udvikling og omstilling af både destinationer, bysamfund, hele kommuner og regioner.
  • Potentiale- og helhedsplaner
    En potentiale- og helhedsplan er en fleksibel, stærkt kommunikeret og mulighedsorienteret plan for et områdes udvikling, hvad enten det drejer sig om den historiske bymidte, forstaden, havneområdet, det funktionsforladte industriområde eller nye bydele der vokser op på bar mark.
  • Byrumsplaner
    Med byrumsplanen udvikler vi præcise og konkrete rammer for hvordan enkelte byrum eller mindre byområder, kan udvikles med udgangspunkt i stedets liv, rum og historier.

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Lyngby Kommune

Projektperiode

2018-2019

Kontakt

Kira Maria Svankjær, seniorrådgiver, kira@b-a-r-k.dk, (+45) 22 31 59 73

Kira Maria Svankjær, seniorrådgiver

Kira Maria

Svankjær

Seniorrådgiver, arkitekt

Kira er arkitekt og byplanlægger og har solid erfaring med strategisk byplanlægning fra en række sjællandske kommuner.

Særligt udviklingsplaner, bypolitik, bymidter, byomdannelsesprojekter, helhedsplaner og lokalplanlægning hører til Kiras kernekompetencer.

Mail
Telefon
(+45) 22 31 59 73
LinkedIn