Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Data om bygningsarv

Viden om

bygningsarv

Data og viden om bygningsarven

Demografiske ændringer og omstruktureringer i Danmarks landdistrikter har sat bygningsarven under pres. Når fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer funktionstømmes og misligholdes, mister Danmark kulturhistoriske værdier. Og et samfundsøkonomisk potentiale forbliver uudnyttet.

Hvad truer bygningsarven? Er visse typer bygningsarv særligt udfordret? Og hvilke datakilder om bygningsarven er der behov for at udvikle, så indsatser kan pejles i retninger, hvor der er størst mulig effekt?

Som en del af Realdanias strategiske fokus på effektmåling og datadrevet baseline har BARK gennemført en række databaserede kortlægninger og analyser af bygningsarven i landdistrikterne og i Danmark som helhed.

Vi har afdækket omfanget og karakteren af funktionstømt og truet bygningsarv, afsøgt eksisterende databaseret viden på området og bidraget med inspiration til, hvordan databaseret viden kan registreres og monitoreres – så Danmarks kulturhistoriske værdier sikres for fremtiden.


Sted

Danmark

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Realdania

Projektperiode

2014 - 2017

Kontakt

Thea Krøyer, rådgiver, thea@b-a-r-k.dk, (+45) 2872 7024

Thea Krøyer, rådgiver

Thea

Krøyer

Rådgiver, cand.soc. 

Thea har en baggrund inden for geografi og byplanlægning med fokus på strategisk landdistriktsudvikling. Hun har erfaring med analyser af, hvordan sociale, økonomiske og politiske processer påvirker udvikling af lokalsamfundet.

I BARK arbejder Thea med at udvikle og gennemføre kampagner inden for det byggede miljø. Derudover arbejder hun med udvikling og afvikling af brugerinddragende arrangementer.

 

Mail
Telefon
(+45) 2872 7024
LinkedIn