Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Data om bygningsarv

Viden om

bygningsarv

Data og viden om bygningsarven

Demografiske ændringer og omstruktureringer i Danmarks landdistrikter har sat bygningsarven under pres. Når fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer funktionstømmes og misligholdes, mister Danmark kulturhistoriske værdier. Og et samfundsøkonomisk potentiale forbliver uudnyttet.

Hvad truer bygningsarven? Er visse typer bygningsarv særligt udfordret? Og hvilke datakilder om bygningsarven er der behov for at udvikle, så indsatser kan pejles i retninger, hvor der er størst mulig effekt?

Som en del af Realdanias strategiske fokus på effektmåling og datadrevet baseline har BARK gennemført en række databaserede kortlægninger og analyser af bygningsarven i landdistrikterne og i Danmark som helhed.

Vi har afdækket omfanget og karakteren af funktionstømt og truet bygningsarv, afsøgt eksisterende databaseret viden på området og bidraget med inspiration til, hvordan databaseret viden kan registreres og monitoreres – så Danmarks kulturhistoriske værdier sikres for fremtiden.


Sted

Danmark

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Realdania

Projektperiode

2014 - 2017

Kontakt

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef, rie@b-a-r-k.dk, (+45) 2681 6188

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef

Rie

Søgaard
Jensen

Rådgivningschef, cand. scient. soc.

Rie har en baggrund inden for erhvervsøkonomi og geografi med fokus på turisme. Rie er specialist i at lede udviklingsprojekter og kampagner på et strategisk niveau med mange aktører og har et stort netværk og kendskab til faglige, politiske og udførende parter inden for det byggede miljø.

I BARK har Rie fokus på en strategisk udvikling af kommunerne med udgangspunkt i det byggede miljø. Hun har solid erfaring med at bringe mange forskellige aktører sammen, nedbryde de traditionelle institutionelle skel og facilitere deres samarbejde mod fælles, langsigtede og målbare mål. Kort sagt: At sætte de rette mennesker omkring bordet og udvikle, afprøve og implementere nye tiltag og organiseringer. Rie har også en lang række feasibilitystudier bag sig, hvor hun har udviklet vurderet og forbedret projekters forretningsmodel og økonomiske bæredygtighed.

Mail
Telefon
(+45) 2681 6188
LinkedIn