Tilbage til projektoversigt

Data om bygningsarv

Hvad truer bygningsarven? Er visse typer bygningsarv særligt udfordret? Og hvilke datakilder om bygningsarven er der behov for at udvikle? BARK har gennemført en række databaserede kortlægninger og analyser af bygningsarven i landdistrikterne og i hele landet.

Demografiske ændringer og omstruktureringer i Danmarks landdistrikter har sat bygningsarven under pres. Og når fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer funktionstømmes og misligholdes, mister Danmark kulturhistoriske værdier, og et samfundsøkonomisk potentiale forbliver uudnyttet.

Som en del af Realdanias strategiske fokus på effektmåling og datadrevet baseline har BARK gennemført en række databaserede kortlægninger og analyser af bygningsarven i landdistrikterne og i Danmark som helhed.

Vi har afdækket omfanget og karakteren af funktionstømt og truet bygningsarv, afsøgt eksisterende databaseret viden på området og bidraget med inspiration til, hvordan databaseret viden kan registreres og monitoreres – så Danmarks kulturhistoriske værdier sikres for fremtiden.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Viden og analyser

Kunde Realdania

Projektperiode 2014 - 2017

Læs mere om
Viden og analyser