Tilbage til projektoversigt

Bygningskultur 2015

Bygningskultur 2015 var et målrettet initiativ, der handlede om at forbedre håndteringen af Danmarks bygningskulturelle arv med særlig fokus på de fredede og bevaringsværdige bygninger samt bymæssige helheder. Vi var sekretariat.

Fælles om bygningskulturen

Vores bevaringsværdige bygninger udgør en væsentlig del af den danske kulturarv, men i arbejdet med lokal planlægning er sikringen af dem en stor og aktuel udfordring. Så hvordan kan kommuner og private ejere bedst bevare, anvende og udvikle fredede og bevaringsværdige bygninger og helheder?

Bygningskultur 2015 var et initiativ, som blev gennemført i et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania. I perioden 2010-2015 skabte initiativ et ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner om den danske bygningskulturelle arv.

 

Viden og formidling om bygningskultur

Bygningskultur 2015 udsprang af finansloven for 2010, hvor Folketinget afsatte penge til en historisk styrkelse af håndteringen af Danmarks cirka 9.000 fredede bygninger. Realdanias bidrag på 27 mio. kr. betød, at initiativet kunne udbygges til også at omfatte en indsats over for landets bevaringsværdige bygninger.

BARK var sekretariat for initiativet, som omfattede en større formidlingsindsats med kurser, netværk, seminarer, studieture samt udvikling og drift af en videnportal.

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Fakta
Sted Danmark

Ydelse Partnerskaber og kampagner

Kunde Realdania og Kulturstyrelsen

Projektperiode 2010-2015

Kontakt Sara Line Bohn
Adm. direktør
sara@b-a-r-k.dk
(+45) 2046 9284

Læs mere om
Partnerskaber og kampagner