Tilbage til projektoversigt

Collective Impact

BARK hjalp med at facilitere forskellige aktørers fælles indsats for at bevare og udvikle bygningsarven i landdistrikterne.

Omstillingen i Danmarks landdistrikter sætter bygningsarven under pres og i disse år mister mange bygninger og kulturmiljøer anvendelse og driftsgrundlag. Hvordan kan man på tværs af forskellige aktører arbejde sammen om at bevare og udvikle de kulturmiljøer i landdistrikterne, der rummer udviklingspotentialer?

En gruppe bestående af det daværende Bygningskultur Danmark (i dag: Historiske Huse), DGI, KL, KTC, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Nykredit, Realdania, Slots- og Kulturstyrelsen samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet gik sammen med det formål at bevare og udvikle kulturmiljøerne i landdistrikterne.

Fokus var på Lolland og Faaborg-Midtfyn kommuner, men resultaterne kan overføres til resten af landet.

BARK hjalp med at understøtte gruppens arbejde – bl.a. gennem facilitering af netværk og møder, videndeling, relationsopbygning, strategiudvikling, dataindsamling, analysearbejde, sparring og kommunikation.

Fakta
Sted Lolland og Faaborg-Midtfyn

Ydelse Proces og involvering

Kunde Realdania

Projektperiode 2014 - 2018

Læs mere om
Proces og involvering