Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Besøgscenter Stevns Klint

Besøgscenter

Stevns Klint

Stevns Klint blev i 2014 udpeget til UNESCO verdensarv. Med udpegelsen følger en forpligtigelse til at værne om stedet og til at gøre Stevns Klint tilgængelig for besøgende – både fysisk og mentalt. Samtidig følger også væsentlige muligheder for udvikling, for en UNESCO-udpegning giver både international opmærksomhed og lokal stolthed.

Men hvordan realiseres potentialet? Og hvordan kan der skabes et bæredygtigt besøgscenter, som formidler Stevns Klint?

BARK har sammen med Absolut Landskab udviklet det fysiske og forretningsmæssige koncept for besøgscenteret. Konceptet har dannet grundlag for, at Naturstyrelsen har udvalgt projektet som et af de ti forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme. Som grundlag for den videre udvikling og realisering af centret har vi desuden udviklet en turismestrategi og forretningsplan for besøgscentret.


Sted

Stevns

Ydelse

Udvikling af projekter

Sisimut

Udvikling af projekter

Udvikling

af projekter

Udvikling af projekter

Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter. Vi laver konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner for nye projekter. Vi vurderer eksisterende bygningers genanvendelsespotentiale, vi udvikler og kvalificerer den gode idé til koncept og fysisk program og tester ideens holdbarhed og levedygtighed i forhold til marked, organisation, anlæg, økonomi, og finansiering.

Kunde

Stevns Kommune

Projektperiode

2015-2016

Kontakt

Kirstine Cool, vicedirektør, kirstine@b-a-r-k.dk, (+45) 2534 2725

Kirstine Cool, vicedirektør

Kirstine

Cool

Vicedirektør, antropolog

Kirstine er antropolog med speciale i modernitet og steder. Hun har stor erfaring i at udvikle og lede strategiske, langvarige kampagner inden for det byggede miljø.

Hun har stået i spidsen for en lang række komplekse analyse- og udviklingsprojekter, hvor hendes antropologiske viden er omsat til klare strategiske anbefalinger.

Mail
Telefon
(+45) 2534 2725
LinkedIn