Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Alternative boligtypologier

Alternative

boligformer

I Danmark er vi gode til at bygge familieboliger til far, mor og to børn, men mange mennesker lever på en anden måde, end den vi bygger mest til. I de senere år er paletten af familietyper udvidet betragteligt, og både demografiske ændringer og nye familiestrukturer kalder på alternative boligtypologier.

For tiden skyder nye boligområder op overalt i landets større byer. Der er derfor god grund til at overveje, hvordan byggeriet i højere grad kan imødekomme nutidens og fremtidens mere mangfoldige livsformer og familietyper, stimulere fællesskabet og reducere den stigende ensomhed i vores samfund.

For Realdania planlagde BARK en studietur til Schweiz og Frankrig, hvor danske bygherrer og investorer kunne lade sig inspirere til at skabe nye boligtypologier herhjemme.

Studieturen blev suppleret af en casepublikation med 10 europæiske boligbyggerier, der ved at insistere på fleksibilitet, fællesskab og social bæredygtighed viser nye og konkrete veje til fremtidens storbybolig. Hent publikationen på Realdanias hjemmeside.


Sted

Schweiz/Frankrig

Fokus

Bytransformation

Bytransformation

Fokus

Bytransformation

Bytransformation

Flere flytter til byerne. Det gælder ikke kun de største byer, men også de lokale bycentre. Samtidig oplever nogle provins- og lokalbyer tilbagegang. Ændringer i den måde vi bor, handler, arbejder og er sammen på, stiller nye krav til byernes fysiske miljø, og betyder at en stor del af byudviklingen sker i eksisterende byområder.

Vi har fokus på, hvordan man omstiller og udvikler byer og byområder til nye funktioner. Det kræver en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, der inddrager stedets samlede potentialer – både det fysiske miljø, de sociale og økonomiske ressourcer og de immaterielle egenskaber. Og det kræver planer og strategier, som ikke er en færdig opskrift med et bestemt endemål, men en strategisk og dynamisk rettesnor for et steds fremtidige udvikling. 

Vi arbejder fra visions- og strateginiveau til konkrete planer:

  • Udviklingsstrategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, skaber vi udviklingsstrategier som grundlag for fremtidige prioriteringer og som grundlag for udvikling og omstilling af både destinationer, bysamfund, hele kommuner og regioner.
  • Potentiale- og helhedsplaner
    En potentiale- og helhedsplan er en fleksibel, stærkt kommunikeret og mulighedsorienteret plan for et områdes udvikling, hvad enten det drejer sig om den historiske bymidte, forstaden, havneområdet, det funktionsforladte industriområde eller nye bydele der vokser op på bar mark.
  • Byrumsplaner
    Med byrumsplanen udvikler vi præcise og konkrete rammer for hvordan enkelte byrum eller mindre byområder, kan udvikles med udgangspunkt i stedets liv, rum og historier.

Ydelse

Oplevelser og formidling

Oplevelser og formidling

Oplevelser

og formidling

Oplevelser og formidling

Vi udvikler og gennemfører arrangementer og events, der involverer, inddrager og engagerer mennesker i det byggede miljø og skaber rammer, hvor mennesker mødes på tværs af faglighed. Vi udvikler konceptet, iscenesættelsen og afvikler arrangementet.

Kunde

Realdania

Projektperiode

2019

Kontakt

Birgitte Lindegaard, rådgiver, birgitte@b-a-r-k.dk, (+45) 2928 2457

Birgitte Lindegaard, rådgiver

Birgitte

Lindegaard
Jensen

Rådgiver, cand. comm.

Birgitte har over 10 års erfaring med kommunikation, især inden for det byggede miljø, kultur og historie.

I BARK arbejder Birgitte med tværgående projektkommunikation og projektledelse med alt, hvad det indebærer. Opgaverne omfatter alt fra artikelskrivning til webudvikling, sociale medier og PR til corporate kommunikation og udvikling og gennemførelse af større kampagner.

Mail
Telefon
(+45) 2928 2457
Instagram
LinkedIn