Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Alsted-Fjenneslev

Omstilling af

Alsted-Fjenneslev

Attraktiv bosætning på landet
Midt imellem hovedbyerne Sorø og Ringsted ligger landsbyerne Alsted og Fjenneslev. Landsbyerne står over for en større omstilling i måden at tænke om sig selv og leve på.  Der er derfor brug for at gentænke egne styrker og potentialer så det samlede område kan blive et attraktivt bosætningsområde lige uden for hovedbyerne – et godt sted at bo, leve og arbejde – hele livet.

Sorø Kommune ønsker at udarbejde en helhedsplan for området med afsæt i klyngetanken og i FN’s Verdensmål nr. 11, men hvordan skabes den bedste proces for en udvikling og sammentænkning af to landsbyområder med hver deres historie og identitet? Og hvordan sikres det, at den kommende helhedsplans nye indsatser skaber et bæredygtigt og levende lokalsamfund med ansvarlighed i forbrug og ressourceforbrug?

BARK hjælper landsbyer og kommuner med at facilitere processen med indledende analyse, fremtidsworkshop, udpegning af indsatsområder, idégenerering og facilitering af arbejdsgrupper.

 


Sted

Alsted-Fjenneslev

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Fokus

Landdistrikter

Landdistrikter

Mens byerne vokser, affolkes mange landdistrikter. Men selvom faldende befolkningstal er og bliver et grundvilkår flere steder, er landdistrikterne stadig ramme om hverdagslivet for mange mennesker, og de skal fortsat udvikles, så der er godt at bo og muligheder for vækst og udvikling.

Omstilling af landdistrikter kræver prioritering, vilje til forandring og evne til at arbejde sammen på tværs. Og det kræver en indsats på flere fronter – både fysisk, socialt og økonomisk.

Vi rådgiver landdistrikter på flere niveauer – fra det enkelte projekt og bygning til samlede planer og strategier:

  • Planer og strategier
    Med udgangspunkt i det enkelte sted, udvikler vi analyser, planer og strategier for udvikling og for fremtidige prioriteringer – både for den enkelte by, område og hele kommunen.
  • Udvikling af projekter
    Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter igennem konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner.
  • Analyser og udredninger
    Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til lokalområder og landdistrikternes udvikling og fremtid.

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Sorø Kommune

Projektperiode

2019-2020

Kontakt

Susanne Abildgaard Rud, rådgiver, susanne@b-a-r-k.dk, +45 20 91 71 12

Susanne Abildgaard Rud, rådgiver

Susanne

Abildgaard Rud

Susanne er antropolog og har stor erfaring med identitetsprocesser og med, hvad der driver fællesskaber og tilhørsforhold til steder. Hun skaber processer, der hjælper stedets aktører med at afdække lokale ressourcer og potentialer og har stor erfaring med at designe inddragende processer, der skaber engagement, forankring og nye samarbejder.

Susanne anvender metoder inden for etnografi, designtænkning og brugerinddragelse og har også stor viden om, hvad der driver og engagerer forskellige interessenter.

Hos  BARK arbejder Susanne med kvalitative analyser og metoder samt med kampagner og kommunikation. Som kampagneleder for Realdanias Underværker-kampagne har Susanne erfaring med at samarbejde med frivillige ildsjæle, med rådgivning om organiseringsformer og med rådgivning om realisering af projekter i det byggede miljø.

Mail
Telefon
+45 20 91 71 12
LinkedIn