Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Slotsholmsalliancen

Slotsholms

alliancen

Turisme- og forbrugsmønstre ændrer sig, og museer og kulturinstitutioner kan ikke længere overleve på formidling af særligt genstande. For at forblive relevante må de samarbejde med hinanden om anderledes oplevelser – og blive en del af byens brand.

Det var udgangspunkt for Slotsholmsalliancen – en analyse- og udviklingsproces, der skabte fundamentet for et klyngesamarbejde mellem de kulturelle institutioner på og omkring Slotsholmen. Processen førte til en strategisk handlingsplan med forslag til samarbejdsområder og projekter for aktørerne, der kan gøre Slotsholmen til en samlet destination.

BARK Rådgivning faciliterede analyse- og udviklingsprocessen gennem afdækning af de deltagende institutioners udfordringer og potentialer og en omfattende workshop-proces, hvor institutionerne formulerede en fælles vision, et værdigrundlag og et samarbejdskoncept.

Som afslutning på projektet samlede vi op på erfaringerne op i en rapport til parterne, der har dannet grundlag for det efterfølgende samarbejde.


Sted

København

Ydelse

Udvikling af projekter

Sisimut

Udvikling af projekter

Udvikling

af projekter

Udvikling af projekter

Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter. Vi laver konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner for nye projekter. Vi vurderer eksisterende bygningers genanvendelsespotentiale, vi udvikler og kvalificerer den gode idé til koncept og fysisk program og tester ideens holdbarhed og levedygtighed i forhold til marked, organisation, anlæg, økonomi, og finansiering.

Kunde

Realdania, Dansk Arkitekturcenter og Slots- og Kulturstyrelsen

Projektperiode

2013-2014

Kontakt

Sara Line Bohn, adm. direktør, sara@b-a-r-k.dk, (+45) 2046 9284

Sara Line Bohn, adm. direktør

Sara

Line
Bohn

Adm. direktør

Som adm. direktør har Sara ansvar for virksomhedens overordnede ledelse og trivsel, strategi, forretningsudvikling, salg og økonomi. Hertil er hun strategisk rådgiver på udvalgte projekter.

Sara har over mere end 13 års erfaring som rådgiver, og har stået i spidsen for udvikling og gennemførelse af en lang række komplekse analyse-, udviklings- og strategiprojekter for kommuner, fonde og organisationer. Hun har lang erfaring med at lede processer, projekter og partnerskaber.

Mail
Telefon
(+45) 2046 9284
Facebook
LinkedIn
Twitter