Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Slotsholmsalliancen

Slotsholms

alliancen

Turisme- og forbrugsmønstre ændrer sig, og museer og kulturinstitutioner kan ikke længere overleve på formidling af særligt genstande. For at forblive relevante må de samarbejde med hinanden om anderledes oplevelser – og blive en del af byens brand.

Det var udgangspunkt for Slotsholmsalliancen – en analyse- og udviklingsproces, der skabte fundamentet for et klyngesamarbejde mellem de kulturelle institutioner på og omkring Slotsholmen. Processen førte til en strategisk handlingsplan med forslag til samarbejdsområder og projekter for aktørerne, der kan gøre Slotsholmen til en samlet destination.

BARK Rådgivning faciliterede analyse- og udviklingsprocessen gennem afdækning af de deltagende institutioners udfordringer og potentialer og en omfattende workshop-proces, hvor institutionerne formulerede en fælles vision, et værdigrundlag og et samarbejdskoncept.

Som afslutning på projektet samlede vi op på erfaringerne op i en rapport til parterne, der har dannet grundlag for det efterfølgende samarbejde.


Sted

København

Ydelse

Udvikling af projekter

Sisimut

Udvikling af projekter

Udvikling

af projekter

Udvikling af projekter

Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter. Vi laver konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner for nye projekter. Vi vurderer eksisterende bygningers genanvendelsespotentiale, vi udvikler og kvalificerer den gode idé til koncept og fysisk program og tester ideens holdbarhed og levedygtighed i forhold til marked, organisation, anlæg, økonomi, og finansiering.

Kunde

Realdania, Dansk Arkitekturcenter og Slots- og Kulturstyrelsen

Projektperiode

2013-2014

Kontakt

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef, rie@b-a-r-k.dk, (+45) 2681 6188

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef

Rie

Søgaard
Jensen

Rådgivningschef, cand. scient. soc.

Rie har en baggrund inden for erhvervsøkonomi og geografi med fokus på turisme. Rie er specialist i at lede udviklingsprojekter og kampagner på et strategisk niveau med mange aktører og har et stort netværk og kendskab til faglige, politiske og udførende parter inden for det byggede miljø.

I BARK har Rie fokus på en strategisk udvikling af kommunerne med udgangspunkt i det byggede miljø. Hun har solid erfaring med at bringe mange forskellige aktører sammen, nedbryde de traditionelle institutionelle skel og facilitere deres samarbejde mod fælles, langsigtede og målbare mål. Kort sagt: At sætte de rette mennesker omkring bordet og udvikle, afprøve og implementere nye tiltag og organiseringer. Rie har også en lang række feasibilitystudier bag sig, hvor hun har udviklet vurderet og forbedret projekters forretningsmodel og økonomiske bæredygtighed.

Mail
Telefon
(+45) 2681 6188
LinkedIn