Tilbage til projektoversigt

Slotsholmsalliancen

Slotsholmsalliancen er et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner på og omkring Slotsholmen i København. Vi faciliterede den indledende proces, som ligger til grund for institutionernes samarbejde i dag.

Turisme- og forbrugsmønstre ændrer sig, og museer og kulturinstitutioner kan ikke længere overleve på formidling af særlige genstande. For at forblive relevante må de samarbejde med hinanden om anderledes oplevelser – og blive en del af byens brand.

I 2014 blev Slotsholmsalliancen dannet og består af de samtlige 17 kulturinstitutioner, der ligger i tæt geografisk afstand på og omkring Slotsholmen, nu om dage kendt som Københavns Kulturkvarter. Det er alle fra Nationalmuseet og Tivoli til Det Jødiske Museum og Nikolaj Kunsthal.

Vi faciliterede alliancens indledende analyse- og udviklingsproces ved at afdække de deltagende institutioners udfordringer og potentialer og facilitere en omfattende workshop-proces, hvor institutionerne formulerede en fælles vision, et værdigrundlag og et samarbejdskoncept.

Som afslutning på projektet samlede vi op på erfaringerne i en rapport til parterne, der har dannet grundlag for det efterfølgende samarbejde. Processen førte til en strategisk handlingsplan med forslag til samarbejdsområder og projekter for aktørerne, der kan gøre Slotsholmen til én samlet destination.

 

Fakta
Sted København

Ydelse Proces og involvering

Kunde Realdania, Dansk Arkitekturcenter og Slots- og Kulturstyrelsen

Projektperiode 2013-2014

Læs mere om
Proces og involvering