Search icon
Tilbage til oversigt
Foto af bygning i Laplandsgadekvarteret på Amarger
Viden

Vi skriver om det felt, vi arbejder i. Fra byudvikling  og planlægning til alternative boligtypoliger. Og fra natur- og friluftsliv til borgerinddragelse og museer.

05.10.2023

Mikkel Chr. Knudsen Holst: Den industrielle kulturarv er en af Danmarks mest kostbare aktiver

Vores nye direktør for strategi og udvikling slår i dette indlæg et stort slag for bevaring og udvikling af industrialiseringens små værksteder og store haller. Og han peger på det vedholdende partnerskab mellem civilsamfundet, det offentlige og de private aktører som en nøgle til at sikre de identitetsbærende bygninger i byen.

Af Mikkel Chr. Knudsen Holst

På Nordøstamager ligger et overset område af tidligere småindustri døbt Laplandskvarteret af de lokale. Det er ét af de sidste steder i København, hvor man kan finde baggårde med plankeværker og et af de sidste steder, der ikke er spist af boligbyggeriet i området. Og så er det blevet rammen om et af de mest spændende kreative miljøer i København, opstået mens grundejerne har ventet på kommuneplaner og gunstige konjunkturer.

Området er i dag et mødested for motorcykelklubber, kunstnere og små erhvervsdrivende og er et stærkt eksempel på levende kulturarv, der trækker rødder tilbage i Amagers stolte arbejderhistorie. De lokale politikere har set værdien af det unikke miljø, og arbejder hårdt for at sikre dets fortsatte eksistens og udvikling. Heldigvis.

Den industrielle kulturarv er en af Danmarks mest kostbare aktiver
Området på Amager er præget af den industrielle kulturarv, som er helt afgørende at passe på, hvis vi ønsker at bevare vores byer som et levende sted, hvor der skabes og ikke kun forbruges.

  • Den industrielle kulturarv er lavet til værksteder, hvor der larmes og rodes. Her er plads til traditionelle og nye håndværk og dermed arbejdspladser for dem, der foretrækker at bruge hænderne.
  • Den industrielle kulturarv er en magnet et for kunstnere og kreative. Store rum med sjæl er arnested for store visioner og projekter til glæde for lokalsamfund.
  • Den industrielle kulturarv er en grundpille i vores fælles identitet. Det var på værkstederne og i fabrikkerne at vores forældre og bedsteforældre arbejdede og skabte forudsætningen for dagens Danmark.

Bygningsmassen har med andre ord ikke kun stor betydning for byens udseende, men også for det hverdagsliv, de historier og ikke mindst de fællesskaber og interesser, der kan udfolde sig i byen.

Nødvendigheden af partnerskaber
I lang tid har vi ignoreret eller fjernet de grimme, ukontrollerede og nedslidte i industribygninger i stedet for at se dem som et aktiv. Vores industrielle kulturarv på havne, i industriområder og bykerner er blevet spist i små bidder og med dem forsvinder muligheden for at bevare og udvikle nogle unikke og vigtige bymiljøer.

Heldigvis er der flere gode eksempler på, hvordan der kan arbejdes metodisk med udviklingen af tidligere industriområder og BARK har være involveret i mange af dem. Fra Makvärket på Vestsjælland, hvor ildsjæle omdanner en gammel keramikfabrik til et kulturelt centrum over samlingspunkter som Maltfabrikken i Ebeltoft med sin blanding af lokal forankring af kommunale og private partnere til Refshaleøens smukt kuraterede kreative miljø.

Fælles for projekterne er, at transformationen er skabt i kraft af en håndholdt og vedholdende tilgang med blik for de forskellige interesser og organisering af samarbejdet. Her er det lykkedes at etablere stærke partnerskaber på tværs af civilsamfund, offentlige og private partnere. Her er det lykkedes at udvikle nye forretnings- og driftsmodeller i gamle bygninger. Og her har der været plads til at gribe det uforudsete.

Selv er jeg enormt stolt over, at det lykkedes at få København med i det EU-finansierede projekt CENTRINNO som 1 af 9 enormt forskellige piloter på tværs af Europa. Projektet mobiliserede de lokale aktører i udviklingen af industriområdet i Københavns Nordvestkvarter og gjorde det muligt at skabe nye aktiviteter i områdets gamle bygninger uden at gå på kompromis med områdets sjæl og de eksisterende brugere.

Lad bygningskultur og byudvikling gå hånd i hånd
Mine erfaringer fra CENTRINNO og andre lignende projekter er nu blevet en del af BARK’s allerede store viden om partnerskabsbaserede udviklingsprojekter, bygningskultur og byudvikling. Og jeg håber, at det giver mulighed for at bevare og udvikle endnu flere gamle industriområder over hele Danmark.

Ræk derfor endelig ud til os, hvis I har en bygning, et projekt eller en drøm, I arbejder med. Vi er altid nysgerrige på andres erfaringer og hjælper altid gerne med vores viden om, hvordan gamle bygninger kan blive omdrejningspunkt for byliv, arbejdspladser og bosætning.

Sammen kan vi passe på den industrielle kulturarv – en af Danmarks mest kostbare aktiver.

Foto: Copenhagen Archive v. Ulf Svane. Copenhagen Archive er en visuel fortælling i billeder og lyd, der giver et indblik i atmosfæren på historiske Københavnersteder. På billedet ses en del af bygningsmassen i laplandsgadekvarteret

Mikkel Chr. Knudsen Holst
Direktør for strategi og udvikling

+ 45 51941981
mikkel@b-a-r-k.dk