Search icon
Tilbage til forsiden

Projekter / Analyser og evalueringer

Undersøgelse – Værdien af bygningsarv

Med ‘Vores fælles skatkammer’ er bygningsarvens værdi for første gang opgjort i kroner og øre. For bygningsarven er mere end blot gode oplevelser – den…

Guide om tomme bygninger og nye jobs i landdistrikterne

Uden arbejdspladser kan landdistrikterne ikke udvikle sig. Vi har udarbejdet en guide til, hvilke typer af virksomheder og brancher, der trives på landet, og hvordan…

Strategisk tilpasning af landsbyklynger

Sammen med Morsø Kommune har BARK udviklet metoder, der samler landsbyer i klynger og engagerer borgerne i udviklingen.

rapport-boliger-landdistrikt

Rapport – Tomme almene boliger

Utidssvarende, tomme almene boliger udfordrer landdistrikterne. Problemstillingen går hårdest ud over boligselskaberne og kan få store økonomiske konsekvenser – både for lejerne, boligselskaberne og de…

Rapport om ny brug af kirker

De danske erfaringer med at lukke kirker er meget begrænsede, men vil formentlig ske oftere og oftere i de kommende år. Så hvordan kan de…

nationalparker-turisme-management

Rapport – Friluftsliv i Norden

Stadig flere turister vil besøge de nordiske nationalparker. Så hvordan beskytter vi naturen, samtidig med at vi skaber de bedste muligheder for at opleve den?…

stedsspecifik-reklame-kyst-natur-turisme

Publikation – Destinationsbranding

Når destinationsudvikling lykkes, vokser både turisme, økonomi og borgernes livskvalitet. Men hvordan skaber man stærke destinationer og stedsspecifikke brands? Det har vi undersøgt i publikationen…

destinationer-sammenhæng-turisme

Manualer til wayfinding

BARK har udviklet manualer for wayfinding til syv byer i nordsjællandske kommuner. Målet er at give turisterne en samlet oplevelse af udvalgte byers mange tilbud…

Konceptudvikling af profilstrande langs Vestkysten

Kan vi udvikle udvalgte strande langs Vestkysten, så de i højere grad imødekommer gæsternes ønsker til service og oplevelser – og uden at ødelægge naturen?…

Konceptudvikling af bofællesskabskonferencer

Hvordan kan erhvervs- og bofællesskaber skabe udvikling i landdistrikter og trængte bymidter? BARK udviklede, planlagde og afviklede to konferencer med fokus på netop dét.

Kampagne for 1940-1950’ernes boligbyggeri

Mange af efterkrigstidens murede boligbebyggelser har brug for modernisering og energioptimering, men renovering uden omtanke risikerer også at udvande den værdifulde, tidstypiske arkitektur. BARK var…

Investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer

Skal vi nå de ambitiøse mål for dansk turisme, er der brug for yderligere professionalisering i arbejdet med investeringsfremme for danske kyst- og naturturismedestinationer. BARK…

‘Inspirerende renoveringer’ – en bog med cases til branchen

BARK Rådgivning har skrevet bogen ‘Inspirerende renoveringer – når fortiden former fremtiden’, der samler 13 skelsættende danske renoveringer og eksperter i feltet. Bogen skal inspirere…

Guide til fornyelse og nedrivning

På landsplan findes rundt regnet 50.000 nedrivningsmodne bygninger – ikke mindst på landet. Der er brug for en omstilling og tilpasning af det fysiske miljø…

Grønne fællesskaber som Udviklingsstrategi – en casepublikation

BARK Rådgivning har – med støtte fra Landdistriktspuljen – undersøgt, hvordan kommunerne kan arbejde mere målrettet med at styrke landsbyerne i deres omstilling. Grønne fællesskaber…

Forundersøgelse af restaureringsuddannelsen på EUC Nord

Restaurering skal ikke være et fag for de få. Det skal være for de mange! Derfor har EUC Nord etableret en efteruddannelse i restaureringshåndværk. BARK…

Forundersøgelse

Forundersøgelse af Cisternerne

Frederiksbergmuseerne ønsker at udvide Cisternerne – og dermed videreudvikle og underbygge Frederiksberg Bakke som grøn destination. BARK har gennemført en forundersøgelse som kvalificerer ideen og…

Foranalyse for Garderhøjfortet

I Gentofte Kommune ligger Garderhøjfortet som er et af de bedst bevarede forsvarsanlæg i Europa. Vi hjælper kommunen og Garderhøjfondens Nævn med en forundersøgelse af…

Foranalyse af fremtidens stier og rute for Friluftsrådet

Hvordan vi kan skabe bedre adgang til den danske natur – både til lands og til vands? Svaret er flere og bedre stier og ruter.…

Konceptudvikling-manuskript-projektledelse

En filmguide til bæredygtige renoveringer

Vi har sammen med Logik og Co udviklet ni små film med konkrete tips til, hvordan håndværkere og andre kan renovere og bygge bæredygtigt. BARK…

Evaluering af herregårdsprojekter

I 2022 har vi hjulpet Realdania med at udvikle og teste et evalueringsdesign målrettet herregårde og landbrugsejendomme. Vi har samtidig gennemført registrering og interviews med…

Databaseret kortlægning af bygningsarv

Hvad truer bygningsarven? Er visse typer bygningsarv særligt udfordret? Og hvilke datakilder om bygningsarven er der behov for at udvikle? BARK har gennemført en række…

Analyse af Næstved som kulturarvskommune

Næstved Kommune ville bruge kulturarven som katalysator for lokal udvikling. Vi har lavet en analyse af kulturmiljøernes fysiske, historiske, sociale og økonomiske ressourcer og givet…

Analyse af Fredensborg Kommunes byidentiteter

For Fredensborg Kommune har vi kortlagt identitet, udfordringer og potentialer for Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal samt landområderne. Det færdige resultat fungerer som grundlag for en…