Search icon
Tilbage til forsiden

Projekter / Proces og involvering

Værdiprogram for Castberggård

Med en inddragelsesproces udviklede BARK Rådgivning og E+N Arkitekter et værdiprogram, som satte retning for omdannelsen af højskolen Castberggårds lade og bondehus.

Udviklingsplan og facilitering for partnerskabet Nakskov 2030

Hvordan skal fremtidens købstad se ud? Lolland Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden har afsat 150 millioner kroner til initiativet Nakskov 2030. Et ambitiøst…

Udvikling af Fredensborg Bymidte

Fredensborgs mange kvaliteter skal frem i lyset og bruges til at styrke bymidte, detailhandel og lokal udvikling.

Strategisk tilpasning af landsbyklynger

Sammen med Morsø Kommune har BARK udviklet metoder, der samler landsbyer i klynger og engagerer borgerne i udviklingen.

Procesevaluering af Højer Byfond

Hvordan ser ansøgere til Højer Byfond på muligheder og udfordringer for at søge støtte til restaurering og istandsættelse? BARK gennemfører procesevaulering.

Opbygning af viden og netværk for Dansk Kyst- og Naturturisme

Et stærkt netværk mellem otte destinationer har skabt ny viden om destinationsudvikling og give anledning til sparring – til gavn for den enkelte destination og…

Inddragelsesproces-visionsoplæg

Naturpark Nordhavn – inddragelse af københavnerne

Naturpark Nordhavn skal være Københavnernes nye park i Ydre Nordhavn. BARK rådgivning er hyret ind af Københavns Kommune og By & Havn til at stå…

Kultur- og fritidsplan for Nordhavn

At bygge en ny bydel kræver ikke kun bygninger, byrum og infrastruktur – det kræver også en social og kulturel infrastruktur, der skaber liv. Så…

Kortlægning af kulturarv i København – Byens Sjæl

I 2022 har Københavns Kommune gennemført kampagnen Byens Sjæl, hvor københavnerne er blevet bedt om at udpege de skæve og oversete bygninger, som har en…

Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen

I et netværk for kommuner og museer udveksler fagfolk viden, værktøjer og erfaringer, som skal styrke arbejdet med kulturarven i planlægningen. Vi driver netværket for…

Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter i Vestgrønland formidler stedets verdensarv, klimaforandringer og kulturhistorie, og er rejst af et grønlandsk-dansk partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannaata…

Inddragelses- og kommunikationsforløb for Fredensborg – Den Grønne Slotsby

For Fredensborg Kommune har BARK gennemført et åbent inddragelses- og kommunikationsforløb for alle interesserede borgere. Gennem fire workshops satte inddragelsesprocessen fokus på udviklingen af tre…

Foranalyse for Hærvejen

For Destination Hærvejen har BARK lavet en foranalyse, som afdækker muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål…

Underværker på Folkemødet

Til Folkemødet hjalp vi Realdania med at sætte fokus på ildsjælenes potentiale.

Handlingsplan for landsbyklynger og landsbykirkernes rolle

Med et udviklings- og netværksforløb har vi undersøgt, hvordan landsbykirken kan udfylde sin funktion i landsbyklyngen ‘Landsbyen De 7 Sogne’.

Facilitering – Collective Impact: Bygningsarven i landdistrikterne

BARK hjalp med at facilitere forskellige aktørers fælles indsats for at bevare og udvikle bygningsarven i landdistrikterne.

Erfaringsopsamling – Børn- og ungeliv i Nordhavn

Hvordan kan Nordhavn i København tilbyde et attraktivt kultur- og fritidsliv for børn og unge? Og hvordan kan kommunen skabe multifunktionelle rum og bygninger, som…

Borgerinvolvering – Københavnersnak

Ingen udvikling uden forankring. BARK hjalp Københavns Kommune med at involvere borgerne, der hvor de er – på uddannelsesstedet, i folkekøkkenet, i byrummet, i de…

Borgerdialog om Lynetteholm

Hvad mener Københavnerne? Lynetteholm er politisk besluttet og BARK Rådgivning er hyret ind af Københavns Kommune til at stå for borgerdialogen omkring udviklingen af Lynetteholm.…

Borger- og aktørinddragelse Naturpark Amager

Naturparken på Amager Fælled og Kalvebod Fælled skal have nye hovedindgange og samlingssteder. Vi har samlet indsigter fra den lokale borger- og aktørinddragelse og kvalificeret…

Analyse- og udviklingsproces for Københavns Kulturkvarter

Slotsholmsalliancen er et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner på og omkring Slotsholmen i København. Vi faciliterede den indledende proces, som ligger til grund for institutionernes…