Tilbage til forsiden

Projekter / Formidling

Vest Event

BARK udviklede koncept og programindhold for Realdanias ambitiøse medlemsarrangement – Vest Event – på Godsbanen i Aarhus. Det blev en dag, som hyldede danske ildsjæle…

Investeringsredegørelse

Hvordan skaber man de bedste forudsætninger for flere private investeringer i byfornyelsen? BARK har udarbejdet en guide med værktøjer og inspiration til kommunerne.

Værdien af bygningsarv

Med ‘Vores fælles skatkammer’ er bygningsarvens værdi for første gang opgjort i kroner og øre. For bygningsarven er mere end blot gode oplevelser – den…

Udstilling til Ilulissat

Sammen med JAC Studios udvikler BARK udstillingen til Ilulissat Isfjordcenter, der forventes at åbne i 2021. Udstillingen formidler fortællingen om isen, klimaforandringerne og livet ved…

Destinationsbranding

Når destinationsudvikling lykkes, vokser både turisme, økonomi og borgernes livskvalitet. Men hvordan skaber man stærke destinationer og stedsspecifikke brands? Det har vi undersøgt i publikationen…

Skolefornyelser

Med ekspertoplæg, debat og designviden rullede ‘Skolefornyelser – et roadshow’ ud over hele Danmark. Målet var at inspirere skoler, kommuner og arkitekter til at forny…

RENOVER prisens Podcast

Hvor meget kan en renovering ændre, ikke bare på en trist og udtjent bygning, men også på et helt lokalområde? Og hvilken rolle spiller renovering…

Potentialevurdering af kulturmiljøer

Hvordan kan kommunerne arbejde mere strategisk med kulturmiljøerne? Vi har udarbejdet en guide til, hvordan man helt konkret tager skridtet fra kortlægning og udpegning af…

Omstilling af lokalbyen

Guiden ’Omstilling af lokalbyen’ samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden…

Dronefoto af Ydre nordhavn

Naturpark Nordhavn – inddragelse af københavnerne

Naturpark Nordhavn skal være Københavnernes nye park i Ydre Nordhavn. BARK rådgivning er hyret ind af Københavns Kommune og By & Havn til at stå…

Master class

BARK udviklede, planlagde og afviklede en række master classes med tidens største arkitekter inden for transformation og restaurering.

Kulturnat hos BL

BARK hjalp BL – Danmarks almene boliger – med at åbne huset for københavnerne i forbindelse med den årlige kulturnat. Alle sanser blev bragt i…

Kampagne for 1940-1950’ernes boligbyggeri

Mange af efterkrigstidens murede boligbebyggelser har brug for modernisering og energioptimering, men renovering uden omtanke risikerer også at udvande den værdifulde, tidstypiske arkitektur. BARK var…

Fremtidens bofællesskaber

I en publikation giver vi konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og byggegrupper kan udvikle nye bofællesskaber i funktionstømte bygninger.

Fornyelse og nedrivning

På landsplan findes rundt regnet 50.000 nedrivningsmodne bygninger – ikke mindst på landet. Der er brug for en omstilling og tilpasning af det fysiske miljø…

Underværker på Folkemødet

Til Folkemødet hjalp vi Realdania med at sætte fokus på ildsjælenes potentiale.

Bygningskultur 2015

Bygningskultur 2015 var et målrettet initiativ, der handlede om at forbedre håndteringen af Danmarks bygningskulturelle arv med særlig fokus på de fredede og bevaringsværdige bygninger…

Podcast: Bygtropolis

Bygtropolis er en tværfaglig podcast med, om og til byggeriet. Fra bæredygtigt byggeri til universelt design, mangfoldighed på byggepladsen og fremtidens teknologier stiller Bygtropolis skarpt…

BL på Folkemødet

På Folkemødet 2018 hjalp BARK BL – Danmarks Almene Boliger med at fejre og diskutere Danmarks almene boliger.

Bæredygtighed for håndværkere

Hvordan kan man bygge mere miljø- og klimavenligt og uden ekstra omkostninger for bygherren? Med en række korte film viser vi konkrete metoder og genveje…

Bæredygtige renoveringer – filmguide til håndværkere

Vi har sammen med Logik og Co udviklet ni små film med konkrete tips til, hvordan håndværkere og andre kan renovere og bygge bæredygtigt.

Alternative boligtypologier

En studietur og casepublikation med 10 nytænkende europæiske boligbyggerier viser alternative veje til fremtidens fællesskabsorienterede og fleksible storbybolig.