Search icon
Tilbage til forsiden

Projekter / Forananalyser og projektudvikling

omdannelse-højskole-værdiprogram

Værdiprogram for Castberggård

Med en inddragelsesproces udviklede BARK Rådgivning og E+N Arkitekter et værdiprogram, som satte retning for omdannelsen af højskolen Castberggårds lade og bondehus.

Udviklingsplan for turismen i hovedstadsregionen

Traditionelt står København og Nordsjælland stærkt som turismedestinationer, men de øvrige rekreative områder i Region Hovedstaden har sværere ved at vinde fodfæste hos de besøgende.…

Udviklingskoncept for Thorsbro Vandværk

Hvad skal Thorsbro Vandværk være i fremtiden? Vi hjælper Ishøj Kommune med at undersøge, hvad det kulturhistoriske anlæg kan blive til, når HOFOR flytter driften…

Konceptudvikling af besøgscenter ved Stevns Klint

Et nyt besøgsscenter skal formidle Stevns Klint. BARK har sammen med Absolut Landskab udviklet det fysiske og forretningsmæssige koncept for besøgscenteret, som står færdigt i…

Projektudvikling og forretningsanalyse i Nørre Nissum

Hvordan kan VIA University Colleges bevaringsværdige bygninger omdannes og aktiveres som musik- og kulturhus i Nørre Nissum? BARK Rådgivning har udviklet et koncept for bygningerne,…

Projektudvikling af Ilulissat Isfjordscenter

BARK har rådgivet projektet med at udvikle et besøgssted og formidlingscenter i Ilulissat – fra første idé til realisering. Projektet blev bl.a. afsæt for finansiering…

Projektudvikling af det tidligere Herning Højskole

Herning Højskole er unik bygningskultur og et vartegn for byen. Vi har undersøgt, hvordan højskolens fredede bygninger kan indrettes med nye funktioner, som understøtter områdets…

Mulighedsstudie af Odda Smelteværk

Den tidligere industriby, Odda, sydøst for Bergen havde brug for at genopfinde sig selv. Vi lavede et mulighedsstudie med udgangspunkt i byens kompleks af unikke,…

Masterplan for Schackenborg Slot

Schackenborg Slot skal åbnes for turister og lokalbefolkning og styrkes som attraktion i Sønderjylland. BARK har udviklet en masterplan for udviklingen.

Markedsanalyse for Medicinsk Museion

BARK har undersøgt mulighederne for, at Medicinsk Museion kan række ud til et nyt og bredere publikum og bruge stedets relationer til universitetsverdenen til at…

Markedsanalyse af Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg vil genetablere og udbygge sin position med udgangspunkt i visionen om at blive Danmarks museum for havet. BARK har udarbejdet…

Koncept for nye rammer til Folketinget

BARK har undersøgt mulighederne for, om Folketinget vil kunne overtage Rigsarkivets bygninger og styrke Rigsarkivsgården som mødested, formidlingssted og arbejdsplads.

Foranalyse-formidlingskoncept-forretningsplan

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter

Kangiata Illorsua – Ilulissat Isfjordscenter i Vestgrønland formidler stedets verdensarv, klimaforandringer og kulturhistorie, og er rejst af et grønlandsk-dansk partnerskab bestående af Grønlands Selvstyre, Avannaata…

Nationalmuseet-behovsafdækning-prospektmateriale

Inddragelses- og inspirationsproces for Fremtidens Nationalmuseum

Nationalmuseet København er Danmarks hovedmuseum, men tiden er i høj grad løbet fra Prinsens Palæ. Så hvordan kommer museet op på international standard og sætter…

Konceptudvikling af Experimentarium

For Experimentarium udviklede BARK koncept, strategi og bæredygtighedsanalyse for fremtidens sciencecenter.

Foto af 6. Julidagene, der fejres på Fredericias fæstningsanlæg

Forundersøgelse for Danmarks Fæstningscenter

Fæstningsbyen Fredericia rummer en helt unik kulturhistorie, men det nuværende museum har ikke rammerne til at udnytte det potentiale, som fortællingen rummer, og som de…

Forundersøgelse af restaureringsuddannelsen på EUC Nord

Restaurering skal ikke være et fag for de få. Det skal være for de mange! Derfor har EUC Nord etableret en efteruddannelse i restaureringshåndværk. BARK…

Forundersøgelse af Naturens Hus

Naturens Hus er ambitionen om et lokalt og nationalt møde- og vidensted med naturen som omdrejningspunkt. BARK har udarbejdet en forundersøgelse, som afdækker mulighederne.

Forundersøgelse

Forundersøgelse af Cisternerne

Frederiksbergmuseerne ønsker at udvide Cisternerne – og dermed videreudvikle og underbygge Frederiksberg Bakke som grøn destination. BARK har gennemført en forundersøgelse som kvalificerer ideen og…

Forretningsplan for H.C. Andersen Eventyrhus

Det nye H.C. Andersens Hus i Odense byder snart på eventyrlige oplevelser for danske og internationale gæster i alle aldre. BARK lavede forretningsmodel, feasibility study…

Forretningsmodel for Tekstilmuseet

For Museum Midtjylland har BARK udviklet en forretningsmodel for Tekstilmuseet. Planen er at forvandle Herning Klædefabrik til en attraktion, hvor børn, unge og voksne kan…

Markeds- og forretningsanalyse for Aalborg Ny Teater

Faciliteterne på Aalborg Teater var ikke tidssvarende, og i byen drømmer man nu om at skabe et nyt teater. BARK har lavet en forretningsanalyse som…

Forandringsprojekt for Kunsthal 44 Møen

BARK har undersøgt mulighederne for at udvikle Kunsthal 44 Møen, så stedet i endnu højere grad kan bidrage til den lokale udvikling.

Foranalyse for Hedeland Naturpark

En foranalyse for Hedeland Naturpark udpegede stedets styrker, udfordringer og potentialer og gav anbefalinger til den videre proces.

Foranalyse for Hærvejen

For Destination Hærvejen har BARK lavet en foranalyse, som afdækker muligheder og udfordringer for at gøre ruten til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål…

Foranalyse for Garderhøjfortet

I Gentofte Kommune ligger Garderhøjfortet som er et af de bedst bevarede forsvarsanlæg i Europa. Vi hjælper kommunen og Garderhøjfondens Nævn med en forundersøgelse af…

Foranalyse for Domkirkens Hus

I år 2020 overtog Vor Frue Sogns menighedsråd den gamle Metropolitanskole i indre København. BARK har udarbejdet en foranalyse, der undersøger mulighederne for at skabe…

Foranalyse for det nationale kyst- og lystfiskercenter i Assens

Vi har hjulpet Assens Kommune med at trykprøve og videreudvikle grundlaget for et nationalt kyst- og lystfiskercenter i Assens. Assens Kommune har siden da fået…

Foranalyse for Bryggekulturens Hus

BARK Rådgivning har lavet en foranalyse for Thisted Bryghus, der tester ideen om et nyt Bryggekulturens Hus i det gamle funktionstømte Bryggeri. Med foranalysen har…

Foranalyse af naturbyen Husum

Naturbyen er visionen om en helt ny form for bynaturcenter i Husum. Men hvordan kommer man fra idé til virkelighed? BARK lavede foranalyse og feasibility…

kræftrådgivning-etablering-organisation

Foranalyse af Livsrum i Nuuk

Med en foranalyse har BARK afdækket lokale behov og muligheder for etablering af en rådgivning for kræftramte i Nuuk. Og vi har undersøgt projektets samlede…

Foranalyse af fremtidens stier og rute for Friluftsrådet

Hvordan vi kan skabe bedre adgang til den danske natur – både til lands og til vands? Svaret er flere og bedre stier og ruter.…

Bygningsanalyse af Maltfabrikken Ebeltoft

I Ebeltoft ligger den markante Lundbergs Maltfabrik, som er et af de få industrianlæg fra 1800-tallets Danmark, vi stadig har tilbage. Ideen om at genoplive…

Brugerne med i udviklingen af Folketinget

Folketinget har overtaget Rigsarkivets tidligere bygninger på Slotsholmen og undersøger nu, hvordan de kan omdanne dem til et demokratisk mødested for borgere og politikere. BARK…

Det kgl. teater - Bark Rådgivning

Børneuniverset på Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater er i gang med at skabe et nyt oplevelsesunivers for børn i den unikke og historiske teaterbygning Stærekassen. BARK er rådgiver på…

Analyse af Næstved som kulturarvskommune

Næstved Kommune ville bruge kulturarven som katalysator for lokal udvikling. Vi har lavet en analyse af kulturmiljøernes fysiske, historiske, sociale og økonomiske ressourcer og givet…

Analyse af besøgscentre i Grønland

BARK har lavet en analyse med konceptbeskrivelse og projektoplæg til fire nye grønlandske besøgscentre. Målet er at styrke turismen.