Vision

Vi skaber lokal stolthed

I BARK er vi specialiserede rådgivere i strategisk udvikling af steder. Vi arbejder i krydsfeltet mellem det fysiske miljø, det sociale, det økonomiske og det immaterielle.

Det danske landkort er under forandring med vækst i bycentre og landdistrikter, der affolkes. Vi står over for en markant omstilling i måden vi bor, arbejder og oplever. Mange steder har brug for at genopfinde sig selv – hvad enten det er i byen eller på landet. Til at omstille sig til en ny tid.

I BARK bidrager vi til, at den nødvendige omstilling bliver begyndelsen på noget nyt og ikke blot en afvikling af det, der var i går. Vi er med til at skabe grundlaget for morgendagens holdbare lokalsamfund.

Vi udvikler steder strategisk. Vi stiller de kritiske og udfordrende spørgsmål. Så udviklingen har en retning og er prioriteret. Fordi strategisk udvikling handler om at vælge til – og ikke mindst fra. For projekter og planer skal kunne føres ud i livet, og økonomien skal hænge sammen, også på langt sigt.

BARK udvikler stedet sammen med jer. Vi deler jeres passion for projektet. I kender jeres sted allerbedst, og det er jer, der skal skabe forandringen. Sammen skaber vi grundlaget for en ny kurs. På den måde gør vi udfordringer og ideer til holdbare projekter, og vi gør projekter til virkelighed.

Sammen skaber vi lokal stolthed.