Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Odsherred 2025

Odsherred

2025

Visions- og udviklingsplan for Odsherred 2025

Odsherred Kommune på Vestsjælland rummer store natur- og kulturhistoriske kvaliteter, men står som mange andre landdistriktskommuner overfor udfordringer med en aldrende befolkning, flere uden for arbejdsmarkedet og et lavt uddannelsesniveau. Hvordan sikres en positiv udvikling for fremtiden, så Odshered fortsat bliver et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed?

BARK har udarbejdet en visions- og strategiplan, som bygger på grundige analyser af kommunens eksisterende situation, muligheder og udfordringer – både demografisk, økonomisk, socialt og fysisk. Processen har inddraget både politikere, borgere, fritidsborgere og erhvervsliv.

Planen giver inspiration til den kommende revision af kommunens planstrategi og fungerer som strategisk værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere konkrete projekter, ideer og indsatser med udgangspunkt i kommunens stedbundne potentialer, og har dannet afsæt for igangsættelse af flere, konkrete projekter i kommunen efterfølgende.


Sted

Odsherred

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

VisitOdsherred, Odsherred Kommune og Realdania

Projektperiode

2013-2014

Kontakt

Sara Line Bohn, sara@b-a-r-k.dk, (+45) 2046 9284

Sara Line Bohn

Sara

Line
Bohn

Adm. direktør, seniorrådgiver

Sara er administrerende direktør i BARK og fungerer derudover som seniorrådgiver med et særligt fokus på strategisk udvikling i landdistrikterne.

Sara har over 10 års erfaring som rådgiver, og har stået i spidsen for udvikling og gennemførelse af en lang række komplekse analyse-, udviklings- og strategiprojekter for kommuner, fonde og organisationer. Sara har desuden en lang erfaring med at lede processer, projekter og partnerskaber.

Mail
Telefon
(+45) 2046 9284
Facebook
LinkedIn
Twitter