Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Omstilling af lokalbyen

ny kurs for

lokalbyen

Med deres mellem 500 og 5000 indbyggere har landets 705 lokalbyer historisk været centrum for liv og handel i landdistrikterne. Den dag i dag er det her 20 procent af danskerne bor, og lokalbyerne er stadig en vigtig drivkraft lokalt.

Lokalbyerne står altså midt i en omstillingsproces, hvor deres funktionelle og betydningsmæssige berettigelse har ændret sig, og hvor byernes selvopfattelse og identitet som et lokalt centrum ikke længere er så tydelig. Hvordan håndteres det og hvad skal lokalbyen i fremtiden?

BARK har udviklet guiden ’Omstilling af lokalbyen’, som samler viden om lokalbyens situation, udfordringer og muligheder og giver inspiration til, hvordan den kan genfortolkes, så den også i fremtiden er en levedygtig og attraktiv by. Guiden er udviklet i nært samarbejde med Esbjerg, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Skive og Vejle Kommune. Hele arbejdet bygger på systematisk gennemgang af eksisterende viden på området, statistisk analyse og workshops og dialog med kommunerne.

Guiden er blevet til med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Hent guiden ‘Omstilling af lokalbyen’.


Sted

Danmark

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Landdistriktspuljen under Erhvervs- og Vækstministeriet

Projektperiode

2015-2016

Kontakt

Karen Broberg, rådgiver, karen@b-a-r-k.dk, (+45) 6169 8438

Karen Broberg, rådgiver

Karen

Broberg

Rådgiver, antropolog 

Karen er uddannet antropolog og mestrer den kvalitative og brugercentrerede analyse. Karen har erfaring med udvikling af by, industri og landdistrikt med udgangspunkt i livet på stedet.

I BARK arbejder Karen med inddragelsesprocesser, analyser og udvikling af projekter og planer i landdistrikter og byområder med et fokus på at omsætte brugerindsigter til strategiske anbefalinger.

Mail
Telefon
(+45) 6169 8438
Facebook
LinkedIn