Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Ny brug af kirker

Ny brug

af kirker

Ny brug af kirker

De danske erfaringer med at lukke kirker er meget begrænsede, men der vil de kommende år formentlig ske lukninger af kirker. Hvordan kan lukkede kirker genanvendes til nye formål, der gavner lokalsamfundet?

BARK har udarbejdet en rapport med ny viden, inspiration og strategiske anbefalinger til ny brug af kirker og et idékatalog med ideer til genanvendelse af lukkede københavnske kirker. Via casestudier og analyser har projektet bidraget med ny, konkret viden om de udfordringer og muligheder af økonomisk, lovgivningsmæssig, kulturel, arkitektonisk og organisatorisk karakter, der knytter sig til genanvendelse af danske kirkebygninger.


Sted

Danmark

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Kirkefondet

Projektperiode

2014

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise er ekspert i etnografisk metode og har erfaring med indsamling og analyse af både kvalitative data og kvantitative data.

I BARK har Louise stået i spidsen for en lang række komplekse analyser og udviklingsprojekter, og hun spiller en særlig rolle i BARK, når det gælder tilrettelæggelse og udførelse af kvalitativ brugerresearch.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn