Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Møn potentialeplan

Kystdestination

Møns Klint

Møn potentialeplan

Møns Klint er en af Danmarks mest storslåede naturoplevelser. Hvordan kan turismen på Møn styrkes gennem udvikling af ét samlet brand med afsæt i Møns Klint?

BARK har udarbejdet en ny turismestrategi for øen. Med afsæt i en omfattende analyse udpeger og beskriver turismestrategien en række konkrete initiativer, der skal opgradere kvaliteten i det fysiske miljø på Møn. Strategien peger også på, hvordan der kan skabes nye oplevelser, forbedret service, kommunikation og markedsføring samt forøget overnatningskapacitet.


Sted

Møns Klint

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Vordingborg Kommune og Videnscenter for Kystturisme

Projektperiode

2013-2014

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise er ekspert i etnografisk metode og har erfaring med indsamling og analyse af både kvalitative data og kvantitative data.

I BARK har Louise stået i spidsen for en lang række komplekse analyser og udviklingsprojekter, og hun spiller en særlig rolle i BARK, når det gælder tilrettelæggelse og udførelse af kvalitativ brugerresearch.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn