Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Helhedsplan for Arden

Helhedsplan

Arden bymidte

Helhedsplan for bymidten i Arden

Hvilken rolle skal bymidten spille i fremtiden, når den gradvist mister sin oprindelige funktion, og livet er rykket ud i periferien? Arden er en pendlerby mellem Aalborg og Hobro – på kanten af Danmarks størtste skovområde, Rold Skov.

På trods af den attraktive placering er særligt bymidten udfordret af øget konkurrence fra større byer og af ændrede handlemønstre. Byens hverdagsliv udspiller sig i dag i høj grad i byens periferi. Skolen, institutionerne, de mange fritidsfaciliteter og smukke naturområder er naturlige omdrejningspunkter for liv, mens bymidten gradvist mister sin oprindelige funktion.

Så hvordan kan bymidten gentænkes som en positiv brik i byens fremtid, så Arden fortsat er et attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed i?

BARK udvikler en strategisk helhedsplan for Ardens bymidte, som både rummer en række fysiske udviklingsprincipper, anbefalinger til fysiske nedslagspunkter og udvikling og detailprojektering af et fysisk åbningstræk, som kickstarter bymidtens udvikling. Og som understøtter byens vision om at styrke sig som ‘Byen i skoven – skoven i byen’.


Sted

Arden

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Mariagerfjord Kommune

Projektperiode

2017

Kontakt

Søren Ganer, seniorrådgiver, soren@b-a-r-k.dk, (+45) 4098 8748

Søren Ganer, seniorrådgiver

Søren

Ganer

Seniorrådgiver, arkitekt

Søren er uddannet arkitekt og byplanlægger med en overbygning i bysociologi,. Han har stor erfaring med både strategisk og praktisk by- og landskabsplanlægning.

I BARK arbejder Søren med omstilling og udvikling af byer og byområder til nye funktioner med afsæt i det enkelte steds muligheder og udfordringer, og har hovedsageligt fokus på koncept- og strategiudvikling og planer.

Mail
Telefon
(+45) 4098 8748
LinkedIn