Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Hedeland Naturpark

Hedeland

Naturpark

Forundersøgelse af Hedeland Naturpark

Hedeland Naturpark er et stort naturområde placeret i Greve, Roskilde og Høje Taastrup Kommune, som med sit kuperede, særprægede og dramatiske kulturlandskab udgør en unik naturoplevelse og fortæller historien om mere end 100 års grusgravning. I dag danner området ramme om en lang række friluftsaktiviteter og naturoplevelser.

Greve, Roskilde og Høje Taastrup Kommune gik i 2015 sammen om at få udviklet en ny vision og strategi for Hedeland Naturpark. Som led i denne proces gennemførte BARK en forundersøgelse, støttet af Realdania. Vi udpegede styrker, udfordringer og potentialer i Hedeland og gav anbefalinger til den videre visions- og strategiproces.


Sted

Høje Taastrup, Roskilde og Greve Kommune

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Høje Taastrup, Roskilde og Greve Kommune, samt Realdania

Projektperiode

2015-2016

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise er ekspert i etnografisk metode og har erfaring med indsamling og analyse af både kvalitative data og kvantitative data.

I BARK har Louise stået i spidsen for en lang række komplekse analyser og udviklingsprojekter, og hun spiller en særlig rolle i BARK, når det gælder tilrettelæggelse og udførelse af kvalitativ brugerresearch.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn