Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Grænseløs industriarv

grænseløs

industriarv

Industriarv rummer store potentialer, men hvordan kan kommunerne indløse disse potentialer og arbejde strategisk med industrikulturarv i byudviklingen og byfornyelsen?

BARK har udviklet og afprøvet metoder til kortlægning, værdisætning og aktivering af Hedehusenes industriarv.

Med udgangspunkt i den københavnske forstad, Hedehusene, har BARK udviklet og afprøvet metoder til kortlægning af områdets industriarv.

Viden og ideer fra projektet er samlet i en publikation og et idékatalog som danner grundlag for Høje-Taastrup Kommunes strategiske udviklingsarbejde. Resultaterne skabte grundlag for en ny, helhedsorienteret byfornyelsesstrategi for Hedehusene og for rådgivning af grundejere i at bruge kulturarv som økonomisk ressource.


Sted

Hedehusene

Ydelse

Planer og strategier

Planer og strategier

Planer

Og strategier

Planer og strategier

Vi udarbejder planer og strategier med udgangspunkt i det enkelte sted – både for den enkelte by, område og hele kommunen. Vi kortlægger fysiske strukturer, identificerer sociale og økonomiske ressourcer og stedets særlige identitet som grundlag for at pege på muligheder og udfordringer. Vi involverer borgere, erhvervsliv og myndigheder i udvikling af planer og strategier for at sikre, at de også lever videre og bliver ført ud i livet.

Kunde

Høje Taastrup Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Projektperiode

2011-2012

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise er ekspert i etnografisk metode og har erfaring med indsamling og analyse af både kvalitative data og kvantitative data.

I BARK har Louise stået i spidsen for en lang række komplekse analyser og udviklingsprojekter, og hun spiller en særlig rolle i BARK, når det gælder tilrettelæggelse og udførelse af kvalitativ brugerresearch.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn