Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Fremtidens almene bolig

Fremtidens

almene bolig

Fremtidens almene bolig

De almene boligselskaber er udfordret af tomme og utidssvarende boliger, der særligt rammer mindre boligselskaber i landdistrikterne, og som kan få store økonomiske konsekvenser for både boligselskaberne og de berørte kommuner.

Men hvordan kan boligselskaberne håndtere denne udfordring? Hvordan involveres kommuner, kreditgivere og lokale parter i processen, der kan være meget følsom og problemfyldt? Hvilke økonomiske og strategiske kriterier skal afvejes i forhold til hinanden?

BARK har gennemført en landsdækkende analyse af problemstillingen.


Sted

Danmark

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Bomidtvest, støttet af Den Almene Forsøgspulje, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Projektperiode

2015-2016

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise er ekspert i etnografisk metode og har erfaring med indsamling og analyse af både kvalitative data og kvantitative data.

I BARK har Louise stået i spidsen for en lang række komplekse analyser og udviklingsprojekter, og hun spiller en særlig rolle i BARK, når det gælder tilrettelæggelse og udførelse af kvalitativ brugerresearch.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444