Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Landsbykirkernes rolle

Folkekirke og

landsbyklynger

Folkekirke og landsbyklynger

Landsbyklynger bliver mere og mere udbredte, og formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for, at folkekirken på landet kan samarbejde med og spille en aktiv rolle i de nye landsbyklynger, med landsbyklyngen ’Landsbyen De 7 Sogne’ på Mors som det konkrete eksempelprojekt.

Gennem et udviklings- og netværksforløb undersøges det, hvordan landsbykirken – med både sine rum og sine mennesker – kan udfylde en funktion i de nye landsbyklynger, hvor faciliteter og services i højere grad skal deles på tværs af landsbyer.

Over en periode på halvandet år afholdes tre udviklingsworkshops med centrale, lokale aktører. Mellem workshops fortsættes dialogen og udviklingen, og nye idéer prøves af i praksis. Resultatet bliver en handlingsplan for samarbejdet og en række inspirationartikler.


Sted

Danmark

Ydelse

Analyser og udredninger

Analyser og udredninger

Analyser

og udredninger

Analyser og udredninger

Vi gennemfører analyser og udredninger med relation til det byggede miljø. Både som større udredninger af særlige temaer eller bygningstyper og som foranalyser af problemfelter forud for igangsættelse af initiativer. Vi hjælper vores kunder indenfor filantropien med at identificere problemet, opstille målene og vælge den rette indsats.

Kunde

Den Folkekirkelige Udviklingsfond

Projektperiode

2016-2017

Kontakt

Louise Work Havelund, seniorrådgiver, louise@b-a-r-k.dk, (+45) 5095 3444

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise er ekspert i etnografisk metode og har erfaring med indsamling og analyse af både kvalitative data og kvantitative data.

I BARK har Louise stået i spidsen for en lang række komplekse analyser og udviklingsprojekter, og hun spiller en særlig rolle i BARK, når det gælder tilrettelæggelse og udførelse af kvalitativ brugerresearch.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn