Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Bryggergården

Bryggergårdens

potentialer

I flere hundrede år har Bryggergården spillet en central rolle i Kastrup-områdets udvikling som både industrianlæg med kalkbrænderi og bryghus og som besøgssted med beværtning og restauration. Med forretningskonceptet ’Design Made in Denmark’ kan stedet genopstå med elementer af begge dele.

For SKANSKA og Dansk Erhverv har vi udviklet et forretningsudviklingsforløb, der identificerede en mulig forretningsmodel for Bryggergården. Gennem en længere proces med involvering, workshops og ekspertinterviews blev projektets idé, forretningskoncept og organisationsscenario til.

Grundtanken var at gøre Bryggergården til et inspirerende kontor- og værkstedsmiljø for Design Made in Denmark, hvor de dygtigste mode- og designtalenter og andre kreative iværksættere kunne holde til – et naturligt mødested og centrum for udvikling og produktion af bæredygtigt design.

Forløbet resulterede i en synliggørelse af Bryggergården og dens potentialer hos potentielle samarbejdspartnere og iværksættere samt et prospekt for en fremtidig brug af Bryggergården. Prospektet indeholdt en vision/projektidé, forretningskoncept, funktionsoversigt, anlægs- og driftsøkonomi samt en række anbefalinger for den videre udvikling.


Sted

København

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Fokus

Bygningsarv

Bygningsarv

Bygningsarv og kulturarv skaber identitet og tilhørsforhold og repræsenterer en økonomisk værdi. Undersøgelser viser, at bevaringsværdige huse sælges 30 procent dyrere end andre huse, og at områder med meget bygningsarv genererer mere turisme, styrket lokaløkonomi og flere arbejdspladser.

Samtidig mister en række historiske bygninger også deres oprindelige funktion i takt med ændrede erhvervs-, bosætnings- og servicestrukturer. Her kan ny anvendelse af nogle bygninger og kulturmiljøer være med til at gøre bygningsarven til et aktiv som led i en fremtidig udvikling.

Skal det lykkes må bevaring og udvikling gå hånd i hånd og kobles tæt til udviklingen på det enkelte sted.

  • Kortlægning og prioritering
    Vi kortlægger, prioriterer og udvikler bygningsarven. Det kan være for kommunen, der mangler et aktuelt overblik over kulturmiljøerne; hvilke kulturmiljøer er der i kommunen, og hvilke kulturmiljøer rummer et særligt udviklingspoteniale? Eller det kan være i forbindelse med udvikling af købstadens bymidte, eller når det gamle industrianlæg skal omdannes til nye funktioner.
  • Ny anvendelse
    Vi udvikler og genanvender bygningsarv for ejerne fra idé til projekt ved at kortlægge værdier, genanvendelsespotentiale og udvikle forretningsmodeller, der fremtidssikrer historiske bygninger og miljøer gennem nye aktiviteter.

Ydelse

Udvikling af projekter

Sisimut

Udvikling af projekter

Udvikling

af projekter

Udvikling af projekter

Vi udvikler og kvalificerer ideer i det byggede miljø til holdbare projekter. Vi laver konceptudvikling, feasibility studies og forretningsplaner for nye projekter. Vi vurderer eksisterende bygningers genanvendelsespotentiale, vi udvikler og kvalificerer den gode idé til koncept og fysisk program og tester ideens holdbarhed og levedygtighed i forhold til marked, organisation, anlæg, økonomi, og finansiering.

Kunde

Skanska og Dansk Erhverv

Projektperiode

2013

Kontakt

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef, rie@b-a-r-k.dk, (+45) 2681 6188

Rie Søgaard Jensen, rådgivningschef

Rie

Søgaard
Jensen

Rådgivningschef, cand. scient. soc.

Rie har en baggrund inden for erhvervsøkonomi, organisationsteori og geografi. Rie er specialist i at lede udviklingsprojekter og kampagner på et strategisk niveau med mange aktører og har et stort netværk og kendskab til faglige, politiske og udførende parter inden for det byggede miljø. I BARK har Rie fokus på en strategisk udvikling af kommunerne med udgangspunkt i det byggede miljø.

Mail
Telefon
(+45) 2681 6188
LinkedIn