Projekter

Filtrer
Bygningsarv
Bytransformation
Civilsamfund
Ikke kategoriseret
Kulturbyggeri
Landdistrikter
Publikationer
Alfabetisk
Kronologisk
Vis alle
Icon Linkedin Icon Twitter Icon Facebook Icon Print Icon Mail

Louise Work Havelund, seniorrådgiver

Louise

Work
Havelund

Seniorrådgiver, etnolog

Louise er ekspert i etnografisk metode og har erfaring med indsamling og analyse af både kvalitative data og kvantitative data.

I BARK har Louise stået i spidsen for en lang række komplekse analyser og udviklingsprojekter, og hun spiller en særlig rolle i BARK, når det gælder tilrettelæggelse og udførelse af kvalitativ brugerresearch.

Mail
Telefon
(+45) 5095 3444
LinkedIn

Projekter

Ny brug af kirker

De danske erfaringer med at lukke kirker er meget begrænsede, men der vil de kommende år formentlig . ske lukninger af kirker. Hvordan kan lukkede kirker genanvendes til nye formål, der gavner lokalsamfundet? BARK har…

Hedeland Naturpark

Hedeland Naturpark er et stort naturområde placeret i Greve, Roskilde og Høje Taastrup Kommune, som med sit kuperede, særprægede og dramatiske kulturlandskab udgør en unik naturoplevelse og fortæller…